Disclaimer

Bij gastouderbureau Amira Children stellen wij het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze website van gastouderbureau Amira Children  kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komt toe aan gastouderbureau Amira Children. De informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van gastouderbureau Amira Children.

Veiligheid
De website van gastouderbureau Amira Children wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden.
Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten de eigen website www.Amira Children.nl) in onze website brengen u naar websites van derden, waarbij gastouderbureau Amira Children niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail
Door gastouderbureau Amira Children verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. De informatie in dit e-mail bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht vallen.