Hoe werkt het?

Als u zich aanmeldt als vraagouder, neemt de consulent telefonisch contact met u op om uw wensen met betrekking tot de opvang nader te bespreken. Amira Children beschikt over een uitgebreid netwerk van gastouders en vraagouders waardoor de consulent de beste match kan maken die zo dicht mogelijk bij uw wensen ligt. Geeft u namelijk de voorkeur aan een gastouder die een bekende van u is, of wilt u liever gebruik maken van een gastouder uit ons bestand? Op welke dagen en tijden heeft u opvang nodig? Wilt u opvang bij de gastouder of in uw eigen huis? Of wilt u liever een gastouder bij uw werk in de buurt? Al uw wensen kunnen dan tijdens dit gesprek besproken worden.

Bent u op zoek naar een gastouder in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of elders in het land en u wenst gebruik te maken van gastouderopvang, neem dan contact op met gastouderbureau Amira Children.

Kennis maken en afspraken maken

Wanneer een geschikte gastouder voor u door de consulent is gevonden of u heeft zelf een eigen gastouder uit uw eigen familie of kennissen relatie (familie opvang), zal er een kennismakingsgesprek plaats vinden. Tijdens dit gesprek zullen uiteraard zowel de gastouder als de consulent aanwezig zijn. Na het kennismakingsgesprek krijgen vraagouder en gastouder altijd de ruimte om tot een goed besluit te komen. De consulent zal vervolgens met beide partijen telefonisch contact opnemen en evalueren hoe zij de kennismaking hebben ervaren.  Blijkt dat de kennismaking geslaagd is en hebben zowel u als de gastouder na afloop een goed gevoel, dan zal er een vervolggesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek  worden alle afspraken formeel vastgelegd en worden alle praktische zaken nog eens besproken

Een bekende als gastouder

Wellicht kent u iemand in uw omgeving die u een geschikte gastouder vindt voor uw kinderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw zus, nicht, vriendin of buurvrouw. U kunt haar vragen om gastouder te worden via gastouderbureau Amira Children. U kunt uw gastouder dan een vergoeding geven van 5,27 per uur (tarief 2020) per kind voor haar  inspanningen. U krijgt hiervoor een vergoeding van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag.Uiteraard dient uw gastouder wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om als gastouder voor u aan de slag te mogen gaan. Gastouderbureau Amira Children  verzorgt hierbij het gehele traject voor uw gastouder om officieel aan het werk te mogen gaan als gastouder.

Administratieve zaken

Wanneer u gebruik maakt van een gastouder via gastouderbureau Amira Children dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag Deze toeslag dekt een (groot) gedeelte van uw kinderopvangkosten. Dit kunt u aanvragen via de inlogpagina van de belastingdienst waarbij u kunt inloggen met uw DigiD code. Mocht u er niet mee uitkomen dan kan uw consulent u hiermee helpen. De consulent zal dan de administratieve zaken verder  voor u verzorgen en zorg dragen voor een goede afwikkeling met eventueel betrokken instanties. De consulent zal optreden als persoonlijk contactpersoon voor verdere begeleiding en periodieke evaluaties. Indien er veranderingen optreden of vragen zijn, is de consulent altijd uw eerste aanspreekpunt.

 

Opvang evalueren

Wanneer de opvang eenmaal een feit is, vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats tussen u,  uw consulent en de gastouder. Tijdens deze gesprekken wisselt u ervaringen uit. Gedurende de gehele initiële en definitieve opvangperiode zal de communicatie op formele als informele wijze plaatsvinden tussen de consulent en de gast- en vraagouder(s). U kunt hierbij denken aan huisbezoeken, urenregistratie, vrije dagen of veranderingen in uw persoonlijke situatie. Per mail, telefonisch contact, schriftelijke correspondentie of In een persoonlijk gesprek proberen wij om u op de hoogte te houden.