Uitbetalingen gastouder

Bruto bedrag

Als gastouder ontvangt u voor de opvang een bedrag per uur per kind. Dit is een bruto bedrag wat u middels de kassiersfunctie uitbetaald krijgt. U bent niet in loondienst maar ontvangt deze kosten als zijnde inkomsten uit freelance werkzaamheden.

Belastingen, premies en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

Het totaal dat u verdient meldt u zelf jaarlijks bij de Belastingdienst. U doet dat voor 1 april van het volgende jaar. U meldt dit als inkomsten uit overige werkzaamheden.

Hoeveel netto?

Amira Children kan u niet exact vertellen hoeveel belasting een gastouder na de betaling  netto overhoudt. Dat is namelijk afhankelijk van uw eigen situatie. Wilt u het van tevoren precies weten, dan kunnen 1 van de adviseurs van Amira Children met u een berekening maken.

Kassiersfunctie gastouderbureau

Vanaf januari 2010 gelden er nieuwe eisen voor gastouders maar ook voor gastouderbureaus. Een van de eisen voor gastouderbureaus is dat het betalingsverkeer tussen ouder en gastouder via het gastouderbureau verloopt, het gastouderbureau krijgt dus een kassiersfunctie.

Hoe gaat het in zijn werk?:

Rond de 5e van de maand ontvangt de vraagouder de factuur op basis van de gecontracteerde uren per mail;
Na betaling van de factuur betaalt vervolgens Amira Children conform de kassiersfunctie binnen 5 werkdagen de gastouder uit.

Bij afname van extra opvanguren

De gastouder voert de urenregistratie in op de persoonlijke pagina van gastouderbureau Amira Children;
deze urenregistratie van de gastouderopvang wordt automatisch doorgestuurd naar de vraagouder;
na goedkeuring door de vraagouder worden de uren automatisch in het Amira systeem verwerkt;
rond de 5e van de maand ontvangt de vraagouder de bijbehorende factuur per mail;
Na betaling van de factuur betaalt Amira Children conform de kassiersfunctie binnen 5 werkdagen de gastouder uit.