Wat is gastouderopvang?

Wat is gastouderopvang?

In plaats van het wel bekende kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, kunt u ook kiezen voor een andere vorm van opvang, namelijk gastouderopvang. Dit is een kleinschalige en persoonlijke vorm van opvang in een huiselijke sfeer. Hier worden kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar opgevangen.

De opvang moet voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Tijdens de opvang moet een pedagogisch beleid gevolgd worden. Het kind wordt niet slechts opgevangen en opgevoed, maar krijgt ook alle nodige aandacht, liefde en respect.

Wat is een gastouderbureau?

Wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau heeft als taak om de bemiddeling te verzorgen tussen vraag- en gastouders. Vraagouders leggen het verzoek bij het gastouderbureau neer om opvang voor de kinderen te laten regelen. Het gastouderbureau beschikt hiervoor over een netwerk van gastouders die als oppas voor de kinderen kunnen fungeren.

Het gastouderbureau is niet slechts een bemiddelingsinstantie, maar hoofdzakelijk zorgt het bureau ervoor dat alle wettelijke kwaliteitseisen tijdens de opvang voldaan wordt. Deze kwaliteiteisen omvatten o.a. veiligheid en gezondheid van het kind, de leeftijd- en persoonlijkheidsgerichte opvoeding in overeenstemming met de wensen en de culturele achtergrond van de vraagouders.

Waarom een gastouderbureau?

Waarom een gastouderbureau?

Een gastouderbureau waarborgt de kwaliteit van de gastouder en fungeert als pedagogische vraagbaak voor de gastouder. Een officiële registratie door een erkend gastouderbureau geeft tevens recht op kinderopvangtoeslag.

Wat is het voordeel van gastouderopvang ten opzichte van een kinderdagverblijf?

Wat is het voordeel van gastouderopvang ten opzichte van een kinderdagverblijf?

Uit observaties is gebleken dat in de gastouderopvang de kinderen meer ontspannen zijn, zich veiliger voelen en meer genieten van wat ze aan het doen zijn. Kinderen die opgevangen worden bij een gastouder voelen zich beter dan hun leeftijdsgenootjes in het kinderdagverblijf. Bij de gastouder is er minder lawaai en zijn er per begeleider minder kinderen in de groep aanwezig.

Dit is voorts gekomen uit een onderzoek naar het gedrag van kinderen in de kinderopvang wat geleid is door Wetenschapper Marleen Groeneveld. Aan het onderzoek deden 26 kinderdagverblijven en 55 gastoudergezinnen mee. In totaal ging het om 116 kinderen van 1,5 tot 3,5 jaar, waarvan 71 bij een gastouder waren ondergebracht. Hierbij zijn ook de cortisolspiegels van de kinderen vergeleken. De hoeveelheid cortisol in je lichaam geeft aan hoeveel stress je ervaart. Bij gastouderopvang bleken de kinderen niet gestresst: hun cortisolspiegel was net zo hoog als wanneer ze een dag thuis waren geweest bij hun ouders. Een kinderdagverblijf van slechtere kwaliteit zorgt wel voor stress bij de kinderen.

Hoe meld ik me aan als vraagouder?

Hoe meld ik me aan als vraagouder?

Wilt u zich aanmelden als vraagouder, dan kunt u dit telefonisch, via de mail of via dit online inschrijfformulier doen. Bent u reeds aangesloten bij een ander gastouderbureau? Ook dan kunt u zich aanmelden bij gastouderbureau Amira Children.

U kunt ons dagelijks via mail bereiken info@amirachildren.nl of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag (030) 2416727 van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Ik zoek een gastouder Wat nu?

Ik zoek een gastouder Wat nu?

U neemt contact op met gastouderbureau Amira Children d.m.v. het invullen van het contactformulier. Een bemiddelingsmedewerker zal daarna met u contact opnemen om uw wensen te bespreken.

Kan een familielid als gastouder opvangen?

Kan een familielid als gastouder opvangen? 

Ja, dat kan indien zij aan alle wettelijke eisen voldoen. Informeer bij Amira Children naar de eisen of kijk in de rubriek ‘Hoe wordt ik gastouder?’

Hoe weet ik of het huis van de gastouder geschikt is voor kinderen?

Hoe weet ik of het huis van de gastouder geschikt is voor kinderen?

Er wordt een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne uitgevoerd in de woning van de gastouder of vraagouder (dit hangt af van waar het kind wordt opgevangen). Dit wordt uitgevoerd door Amira Children. De woning wordt jaarlijks gecontroleerd.

Moet ik als vraagouder alle opvangkosten zelf betalen?

Moet ik als vraagouder alle opvangkosten zelf betalen?

Als vraagouder zijnde blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de gastouderopvang. Ongeacht u als vraagouder wel of geen vergoeding van het Rijk ontvangt.

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja, maar hiervoor geldt dat u en uw eventuele toeslagpartner allebei moeten werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag?

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit, of u hebt een geldige verblijfsvergunning, of u woont in een EU-land, in Noorwegen, IJsland,          Liechtenstein of Zwitserland
 • U hebt 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
 • Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is geregistreerd. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zijn.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.

Voor je arbeidssituatie geldt dat je aan één van de volgende voorwaarden moet voldoen:

 • Je werkt (in dienstbetrekking of als zelfstandige)
 • U ontvangt een uitkering in combinatie met een re-integratietraject.
 • Deze voorwaarden gelden ook voor je toeslagpartner.

Als ik niet aan bovenstaande voorwaarden voldoe kan ik dan alsnog in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag?

Als ik niet aan bovenstaande voorwaarden voldoe kan ik dan alsnog in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag?

Als u niet voldoet aan de minimale voorwaarden zoals hierboven is aangegeven, is het eventueel mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Omdat het werkgeversdeel voor deze speciale doelgroepen ontbreekt, vergoedt de gemeente of het UWV dit deel van de kosten. Om dit te kunnen beoordelen dient Amira Children echter wel aanvullende informatie te hebben. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over speciale doelgroepen. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente of het UWV.

Hoe komt voor mij het financiële plaatje eruit te zien als ik een gastouder vind?

Hoe komt voor mij het financiële plaatje eruit te zien als ik een gastouder vind?

Op onze website vindt u onder tarieven uitgebreide informatie omtrent de kosten. Voor uw persoonlijke situatie kunt u zelfs een berekening op maat maken. U kunt een op gesneden vrijblijvend advies zowel telefonisch als op kantoor krijgen.

Hoe en wanneer vraag ik de kinderopvangtoeslag aan?

Hoe en wanneer vraag ik de kinderopvangtoeslag aan?

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. U kunt ervoor kiezen om zelf de aanvraag te doen voor de kinderopvangtoeslag of dit door Amira Children te laten doen. U kunt de toeslag aanvragen via deze pagina van de website van de belastingdienst. Het is handig om de offerte die u van ons ontvangen heeft, uw DigiD en de BSN’s van u en uw eventuele partner en kind(eren) bij de hand te houden.

Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, voert u het uurtarief in dat op de offerte staat en niet het opvangtarief voor de gastouder. Wanneer u ergens niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers. Nadat de aanvraag is gedaan verwerkt de Belastingdienst uw aanvraag en controleert de belastingdienst of u voor de toeslag in aanmerking komt. Het verwerken van de aanvraag duurt ongeveer 8 weken. De Belastingdienst maakt de toeslag dan in maandelijkse termijnen over.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

De hoogte van uw kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

 • Uw verzamel inkomen
 • Hoeveel kinderen naar de kinderopvang gaan

Hier kunt u een proefberekening maken van hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen

Welke wijzigingen in mijn situatie moet ik doorgeven?

Welke wijzigingen in mijn situatie moet ik doorgeven?

De volgende wijzigingen moet u doorgeven:

 • U gaat samenwonen of trouwen.
 • U gaat scheiden.
 • Uw inkomen of dat van uw toeslagpartner verandert drastisch.
 • U hebt een nieuw rekeningnummer
 • 1 van uw kinderen gaat naar een ander soort kinderopvang, of het aantal uren of      het uurtarief van deze kinderopvang verandert.
 • U hebt voor 1 of meer kinderen nog geen kinderopvangtoeslag en u hebt hier wel recht op.
 • 1 of meer kinderen gaan niet meer naar de kinderopvang maar u ontvangt voor hen nog wel kinderopvangtoeslag.
 • Uw toeslagpartner komt te overlijden.

Hoe kan ik de toeslag wijzigen?

Hoe kan ik de toeslag wijzigen?

Wanneer het aantal uren opvang sterk verandert, wanneer er een kind geboren wordt, of wanneer uw salaris ingrijpend wijzigt, dan is het aan te bevelen om een wijziging in te voeren. Dit kunt u zelf doen via het wijzigingsprogramma van de Belastingdienst. Eventueel kunt u ook besluiten om de wijziging niet in te voeren, maar de veranderingen achteraf te corrigeren bij uw opgave inkomstenbelasting. Dit is niet aan te raden wanneer u teveel toeslag krijgt, bijvoorbeeld omdat u veel minder bent gaan werken dan u aanvankelijk had ingeschat. De teveel ontvangen toeslag moet u namelijk achteraf terugbetalen.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag bij ouderschapsverlof?

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag bij ouderschapsverlof?

Ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als mijn gastouder bij mij inwoont?

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als mijn gastouder bij mij inwoont? 

Indien uw gastouder bij u inwoont, kunt u geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor deze gastouder. Wanneer u recht wilt houden op kinderopvangtoeslag zult u uw kinderen moeten laten opvangen door een andere gastouder die niet bij u inwoont.

Waarom heeft Amira Children mijn BSN nodig?

Waarom heeft Amira Children mijn BSN nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder uw BSN registreert de Belastingdienst uw opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag terug eist.

Waar is te vinden dat een gastouder of gastouderbureau voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen?

Waar is te vinden dat een gastouder of gastouderbureau voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen?

Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit register is openbaar en hier te raadplegen.

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. In dat geval willen wij dat graag van u horen. Amira Children ziet de opvang van uw kind als een samenspel tussen u, uw kind en onze organisatie. Door goed naar u te luisteren weten wij wat u belangrijk vindt en kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op uw behoeften. Wij gaan ervan uit dat u uw kritiek uit vanuit een sterke betrokkenheid en de wens om de situatie te verbeteren. In geen enkel geval moet u de indruk krijgen dat een klacht negatieve invloed heeft op de opvang van uw kind. Dat is niet wat u wilt en dat is niet wat wij willen. Om ontevredenheid bij u weg te nemen vragen wij u uw klacht direct kenbaar te maken.

Wanneer een klacht indienen?

Alleen wanneer u een contract met Amira Children heeft gesloten, kunt u een klacht bij ons indienen.

 

Waarover kunt u een klacht bij Amira Children indienen? 

U kunt bij Amira Children een klacht registreren, die van verschillende aard is:

 

Klachten over de gastouder of vraagouder

Klachten over een medewerker van het gastouderbureau of de administratie

Klachten over het gastouderbureau; die betrekking heeft op een product, factuur of dienst

 

Op welke wijze kunt u een klacht indienen? 

Het is vaak het beste om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een andere (gast)ouder, een vriend(in) of familielid.

Als praten met degene tegen wie uw klacht zich richt niet (meer) lukt, kunt u uw klacht schriftelijk (brief of e-mail) bij de klachtencoördinator indienen. Maakt u vooral duidelijk wat de klacht inhoudt, zodat Amira Children oplossingsgericht kan werken. Uw klacht wordt door de klachtencoördinator behandeld.