Varianten Gastouderopvang

Gastouderopvang is kinderopvang aan huis. Maar er zijn twee varianten mogelijk, afhankelijk van wat aansluit bij je persoonlijke situatie en voorkeuren.
Gastouderopvang kan namelijk bij de gastouder thuis plaatsvinden of in jouw eigen woning. Hieronder lees je over de voordelen van iedere vorm, de kosten en de (wettelijke) voorwaarden. Bij alle varianten heb je recht op de kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang bij de gastouder thuis

Gastouderopvang bij de gastouder thuis

De opvang vindt plaats in de woning van de gastouder. De woning van de gastouder voldoet uiteraard aan alle wettelijke eisen welke door de GGD wordt beoordeeld. De inspecteur beoordeelt of het huis van de gastouder voldoet aan aan diverse veiligheids- en inrichtingseisen. Daarbij controleert de inspecteur o.a. ook of het gastouderbureau een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd in de woning van de gastouder, of de gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Voordelen:

 • Je betaalt per kind per uur;
 • Kosten kinderopvang zijn lager dan gastouder aan huis;
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoef je niet door te betalen.

Nadelen:

 • Je dient je kind zelf te brengen en op te halen

Gastouderopvang bij de ouders aan huis

Gastouderopvang bij de ouders aan huis

Bij opvang in het huis van de gastouder is er geen sprake van een arbeidsrelatie tussen vraagouder en gastouder. Maar bij opvang in het huis van de ouder(s) kan er wel sprake zijn van een arbeidsrelatie tussen ouder en gastouder omdat er dan een gezagsverhouding bestaat. Een gezagsverhouding houdt in dat een werkgever aangeeft welk werk men als werknemer moet doen. Deze arbeidsrelatie is onder te verdelen in twee vormen.

 • Volledig dienstverband
 • Regeling dienstverlening aan huis

Volledig dienstverband

Volledig dienstverband

De volledige vorm van dienstverband is het normale dienstverband dat ook geldt voor mensen die elders in loondienst zijn. Gastouders hebben dan recht op loon, doorbetaling bij ziekte, vakantiegeld, etc. Daarnaast draagt de werkgever (vraagouder) ook loonbelasting en sociale premies (loonheffing) af over deze werknemer aan de belastingdienst.

Regeling dienstverlening aan huis

Regeling dienstverlening aan huis

De ‘lichte’ vorm van dienstverband (regeling dienstverlening aan huis) mag worden toegepast wanneer er werk wordt verricht aan huis gedurende drie dagen of minder per week. Het maakt dan niet uit hoeveel uur er per dag wordt gewerkt, alleen het aantal dagen per week is van belang. De rechten en plichten die gelden bij een normaal dienstverband zijn dan niet van toepassing, behalve de volgende:

 • Recht op het minimumloon
 • Recht op vakantiegeld
 • Recht op (doorbetaalde) vakantiedagen
 • Recht op doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon)
 • Recht op een veilige werkomgeving (ARBO)

De werkgever (vraagouder) hoeft geen loonbelasting en sociale premies (loonheffing) af te dragen, en heeft ook geen administratieve verplichtingen.

Uitzonderingen

Uitzonderingen

Er zijn twee (grote) uitzonderingen op deze regels: de situatie waarin een familielid kinderen opvangt in het huis van de vraagouder, en de situatie waarin een ZZP-er de kinderen opvangt in het huis van de vraagouder.

Familierelatie

Familierelatie

Wanneer een familielid, denk aan bijvoorbeeld een oma, tante, nicht, de kinderen opvangt in het huis van de vraagouders is er meestal geen sprake van ‘gezag’. Omdat voor de wet bij een arbeidsrelatie altijd sprake moet zijn van een gezagsverhouding is er in deze situatie dus geen arbeidsrelatie. Een overeenkomst van opdracht van Amira Children (zoals die in feite ook geldt bij opvang in het huis van de gastouder) is in deze situatie voldoende om de opvang formeel goed te regelen. Op deze pagina van de rijksoverheid tref je meer informatie aan over familierelaties en dienstverlening.

Zelfstandige

Zelfstandige

Een andere uitzondering is de situatie waarin een gastouder bij de vraagouder thuis opvangt en voldoet aan de criteria voor een ZZP status. Het moet dan gaan om een echte zelfstandige, die geheel voor eigen rekening en risico werkt. Dat kan onder andere blijken uit de omstandigheid dat de gastouder het ondernemersrisico, bestaande uit debiteurenrisico, ziekterisico en aansprakelijkheidsrisico zelf loopt; de omstandigheid dat de gastouder haar eigen tarieven bepaalt; het feit dat de gastouder meerdere opdrachtgevers heeft; het feit dat de gastouder zelf reclame maakt en voorziet in haar eigen werk; de omstandigheid dat de rol van het gastouderbureau beperkt blijft tot de wettelijk verplichte kassiersfunctie en het toezicht. De vraagouder huurt dan in feite een zelfstandige in, en er is dan dus geen sprake van een dienstverband, maar van een overeenkomst van opdracht.

Kortom, voor jou als ouder is het natuurlijk prettig dat deze vorm van gastouderopvang de mogelijkheid biedt jouw kind(eren) in hun vertrouwde huis en omgeving op te laten vangen. Ook bespaart opvang aan huis jou tijd als je jouw kind(eren) niet hoeft te brengen en te halen bij de gastouder. Hier kan gastouderbureau Amira Children je in een persoonlijk gesprek meer over informeren.