Gastouderopvang in het kort

In plaats van het wel bekende kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, kun je ook kiezen voor een andere vorm van opvang, namelijk gastouderopvang.
Bij gastouderopvang word je kind opgevangen door een gastouder. Een gastouder is iemand die jouw kind in zijn of haar eigen huis of bij jou thuis opvangt wanneer je werkt of studeert. Een gastouder kan een bekende zijn, zoals oma, tante of een buurvrouw, maar kan ook iemand zijn die wij voor jou hebben gevonden en naast jouw kind nog enkele andere kinderen opvangt.
Het is kleinschalig zodat ieder kind persoonlijke aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich gewaardeerd en op zijn gemak te voelen en hierdoor optimaal kan ontwikkelen. Bovendien is gastouderopvang momenteel de voordeligste vorm van kinderopvang.
Bij gastouderopvang krijgt jouw kind de aandacht die het verdient.


De gastouder

Iedereen die gastouderouder wil worden, draagt de zorg voor het kind van een ander. De opvang varieert van enkele uren per dag tot hele dagen. Vraag- en gastouders komen zelf overeen wat de plek van opvang en opvangtijden zijn. Over het algemeen vindt de opvang plaats bij de gastouder thuis.
Een gastouder heeft niet meer dan zes kinderen tegelijk onder haar hoede, inclusief de eigen kinderen. Alleen eigen kinderen onder de 10 jaar worden hierbij meegeteld. De verdeling ziet er als volgt uit:

• maximaal 6 kinderen jonger dan dertien jaar, waarvan;
• maximaal 5 kinderen jonger dan vijf jaar, waarvan;
• maximaal 4 kinderen jonger dan twee jaar, waarvan;
• maximaal 2 kinderen jonger dan één jaar.

De opvang moet voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Tijdens de opvang moet een pedagogisch beleid gevolgd worden. Het kind wordt niet slechts opgevangen en opgevoed, maar krijgt ook alle nodige aandacht, liefde en respect.
Regelmatig worden de gastouders hiervoor bij gastouderbureau Amira Children bijgeschoold. Er worden verschillende thema-avonden voor gastouders georganiseerd. Het onderwerp is meestal van opvoedkundige aard, waarbij we altijd kijken naar de actualiteit. Hier wordt ook veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen om de deskundigheid te bevorderen. Denk aan omgaan met de ouders en de kinderen, EHBO voor kinderen en de Risico-inventarisatie.

Ben je op zoek naar een gastouder in Utrecht of elders in het land en je wenst gebruik te maken van gastouderopvang, neem dan contact op met gastouderbureau Amira Children.