Kinderopvangtoeslag aanvragen

De kinderopvangtoeslag is een toeslagvorm die hedendaags bij veel mensen inmiddels bekend is. Het bureaucratische karakter van de toeslag kan de nodige barrières opleggen om deze aan te vragen. Amira Children neemt de barrières voor u weg waardoor u ongemoeid er financieel op vooruit kunt gaan en de waarborging kan krijgen voor een veilige opvang in een kindvriendelijke omgeving voor uw kind.

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005, heeft de overheid subsidie ter beschikking gesteld voor de opvang van uw kind(eren) tot 13 jaar. De subsidie is niet alleen beschikbaar voor opvang door een kinderopvangcentrum, maar ook voor gastouderopvang. Ook door bijvoorbeeld familie of kennissen. Ongeacht de aard of hoogte van uw salaris, heeft u recht op de kinderopvangtoeslag! Vraagouders die gebruik maken van gastouderopvang kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Voorwaarden

U dient aan een aantal minimale voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag.

  • De kinderopvangregeling is alleen geldig voor ouders met kinderen tot 13 jaar;
  • De ouder studeert, werkt, volgt een re-integratie traject om aan het werk te gaan of een inburgeringcursus;
  • Onder werk wordt ook verstaan het genieten van winst uit onderneming of het meewerken in de zaak van uw partner;
  • Werk kan ook parttime geschieden en hoeft niet alleen fulltime te zijn;
  • Indien u niet aan genoemde voorwaarden voldoet kan de speciale doelgroep* wellicht voor u van toepassing zijn.
  • U bent aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau en u maakt gebruik van een gastouder welke geregistreerd staat in het landelijk register voor gastouders.
    U kunt op het Landelijk Register en Peuterspeelzalen (LRKP) nagaan of het gastouderbureau geregistreerd is. De registratie van Gastouderbureau Amira Children op het LRKP treft u hier aan.

 

Speciale doelgroepen

Als u niet voldoet aan de minimale voorwaarden zoals hierboven is aangegeven, is het eventueel mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kinderopvangkosten. Omdat het werkgeversdeel voor deze speciale doel groepen ontbreekt, vergoedt de gemeente of het UWV dit deel van de kosten. Om dit te kunnen beoordelen dient Amira Children echter wel aanvullende informatie te hebben. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over speciale doelgroepen. Voor vragen over deze speciale doelgroep kunt u met Amira Children contact opnemen, of u kunt ook contact opnemen met uw gemeente of het UWV voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Problemen met Toeslagen

De Belastingdienst Toeslagen is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Gastouderbureau Amira Children is door Belastingdienst Toeslagen officieel erkend als Hulp- en informatiepunt (HIP) voor de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat we voor specifieke klantvragen over de kinderopvangtoeslag rechtstreeks contact hebben met het back-office. Heeft u problemen met toeslagen of kunt u niet de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen, dan kan gastouderbureau Amira Children u hierin bijstaan. Dankzij deze samenwerking kunnen we je snel helpen bij problemen met de kinderopvangtoeslag.

Download hier de meest recente toeslagentabel