Reglement oudercommissie

Gastouderbureau Amira Children heeft een oudercommissie die zich tot doel stelt om binnen het kader van de doelstellingen van Amira Children, de belangen te behartigen van de ouders.
Om als goede schakel te fungeren tussen Gastouderbureau Amira Children en de ouders is een goede communicatie noodzakelijk. Hiervoor heeft Gastouderbureau Amira Children een oudercommissie opgesteld.

De oudercommissie heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd te adviseren in het uit te voeren beleid van Amira Children.
Zo kan de oudercommissie advies geven in bijvoorbeeld:

  • het pedagogisch beleid
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachten en klachtenregeling
  • de prijs van gastouderopvang

De leden van de oudercommissie worden democratisch gekozen uit en door de ouders waarvan het kind via Amira Children wordt opgevangen. Bij de samenstelling wordt er gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle leeftijden. De oudercommissie van Gastouderbureau Amira Children bestaat momenteel uit 2 ouders.

Mocht u zich ook aan willen melden voor de oudercommissie dan is dat mogelijk.

Contact opnemen?

Mocht u straks vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet om dan contact op te nemen met de voorzitter of één van de leden van de oudercommissie.