Wat kost een gastouder gemiddeld?

Als ouder en gastouder zou u graag willen weten wat een gastouder per uur gemiddeld kost. Deze bedragen zijn helaas niet terug te vinden bij het NIBUD. Het Nibud is namelijk een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Waar kan men dan wel vanuit gaan? We kunnen dan kijken naar wat gemiddeld de marktprijs is. Deze is uiteraard sterk afhankelijk van o.a. hoe de verhouding van vraag en aanbod ligt tussen ouders en gastouders. Men kan dan denken aan de opleiding die de gastouder heeft genoten, kennis van de Nederlandse taal, ervaring van de gastouder, etc. Er kan gekeken worden of een gastouder in een grote eengezinswoning woont met een ruime tuin of in een appartement zonder tuin, is het een kinderrijke buurt en is er sprake van met weinig of geen concurrentie van andere gastouders in de omgeving. Daarnaast is het ook van belang of een gastouder in de eigen woning opvang aanbied of juist in de woning van de ouders.

Hieronder worden de 2 opvangtarieven apart besproken.

Tarief opvang in de woning van de gastouder

De uurprijs ligt over het algemeen lager dan bij kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Ouders betalen maandelijks een bedrag aan het gastouderbureau. Dit bedrag bestaat uit een betaling aan het gastouderbureau, voor bemiddelingswerkzaamheden en administratieve lasten, en een betaling voor de opvang door de gastouder. Over het algemeen rekent een gastouder gemiddeld tussen de €5,25 –  en € 5,75 per uur, per kind. (exclusief de kosten van het gastouderbureau).

Voordelen: 

  • Mocht de gastouder bij ziekte of tijdens haar vakantie uitvallen dan hoeft u de gastouder niet door te betalen.
  • Er zijn voor uw kind ook kinderen uit andere gezinnen om mee te spelen
  • U betaald per kind per uur

 

Nadelen:

  • Zelf uw kinderen ophalen en brengen.

Voor een uitgebreidere uitleg met betrekking tot de juridische aspecten kunt de pagina randvoorwaarden gastouderopvang raadplegen.

Tarief opvang in de woning van de ouder

Dit is de meest luxe vorm van kinderopvang. U heeft een eigen gastouder aan huis waar u zelf afspraken mee maakt over werktijden, dagindeling en de uit te voeren werkzaamheden. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat er wordt schoongemaakt, de boodschappen zijn gedaan en het eten is gekookt als u thuis komt. Zo houdt u meer tijd over voor uw gezin. De kosten voor een gastouder aan huis bedragen vanaf € 10,49 per uur (minimumloon 2020) voor het gehele gezin (exclusief de kosten van het gastouderbureau). Afgezien van de luxe kan dit bedrag voor een gezin met één kind financieel niet haalbaar zijn. Het wordt dus pas voor de meeste gezinnen financieel aantrekkelijk op het moment dat er vanaf 2 kinderen opvang plaats vindt. Dit bedrag kan dan namelijk verdeeld worden over 2 of meerdere kinderen. Echter kan een gastouder er vanaf 3 kinderen ook voor kiezen om per kind een uurtarief te vragen waardoor het tarief hoger kan liggen dan het minimumloon.

Voordelen: 

  • U hoeft niet meer de deur uit om uw kinderen weg te brengen
  • kinderen kunnen in hun eigen bed slapen
  • Gastouder kan eventueel schoonmaakwerkzaamheden verrichten als bijvoorbeeld de kinderen slapen

Nadelen:

  • Bij ziekte een doorbetalingsplicht gedurende maximaal 6 weken  tegen 70% van het loon, maar minimaal het minimumloon.
  • Doorbetalen vakantiedagen
  • Uitbetalen vakantiegeld 8% (Dit wordt in het uurtarief verdisconteerd)

Begeleidingskosten

U betaalt het gastouderbureau iedere maand een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding.

Sommige bureaus hanteren prijzen per uur of kennen aparte inschrijfkosten. Gastouderbureau Amira Children hanteert een all-in bureauvergoeding. Er zijn geen inschrijfkosten. U betaalt Amira Children pas een vergoeding vanaf het moment dat u uw gastouder hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat.

De hoogte van de vergoeding die Amira Children rekent voor de bemiddeling en begeleiding is afhankelijk van het aantal opvanguren en het aantal kinderen. Als u dit optelt bij het uurtarief van de gastouder komt u gemiddeld uit op een tarief wat ligt tussen €6,49 en € 7,49 per kind per uur. Natuurlijk kunt u hierover kinderopvangtoeslag aanvragen. Amira Children maakt graag voor u vrijblijvend een berekening op maat.