Hoe word ik gastouder?

Om de kwaliteit van gastouderopvang te garanderen stelt de overheid kwaliteitseisen. Alleen gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan deze kwaliteitseisen mogen in de gastouderbranche aan de slag. Zij kunnen na goedkeuring van een aantal overheidsinstanties opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan de gegevens van alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die aan de wettelijke eisen voldoen. In het LRKP kan iedereen zien welke opvang door de gemeente is geregistreerd.

Om dus als gastouder te willen werken moet je aan een aantal eisen voldoen voordat je officieel geregistreerd wordt op het LRKP. Je zult allereerst in het bezit moeten zijn van een beroepsopleiding zoals deze op de lijst met geaccepteerde diploma’s staat.

Gastouders die beschikken over één van de diploma’s op deze lijst, voldoen aan de deskundigheidseisen van de Wet Kinderopvang en kunnen gastouder worden.

Staat je diploma er niet bij of beschik je helemaal niet over een beroepsdiploma, dan kan gastouderbureau Amira Children er samen met jou voor zorgen dat je wel over een diploma kunt beschikken. Je kunt in een korte tijd je gastouderdiploma behalen met het examentraject Helpende Zorg en Welzijn. Deze opleiding tot gastouder kun je in een paar weken met een diploma afronden zonder stage te lopen.

Daarnaast moet een gastouder kinderen kunnen helpen die een ongelukje hebben gehad of die ziek worden. Een gastouder moet dan over een geldig Kinder-EHBO diploma beschikken. Dit diploma wordt ook vanuit gastouderbureau Amira Children verzorgt.

Kort samengevat dient u over de volgende documenten te beschikken om als gastouder aan het werk te mogen:

  • in het bezit zijn van een diploma dat op deze lijst vermeld staat,
  • in het bezit zijn van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen,
  • in het bezit zijn van een Verklaring omtrent het Gedrag,
  • indien de opvang bij u thuis plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent het Gedrag,
  • ingeschreven zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

 

Verklaring Omtrent Gedrag (Continue screening)

De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich daarom ook vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. De geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt inschrijven in dit personenregister. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Dit heet dan ook de continue screening.
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoerder.

Op het moment dat je de VOG hebt ontvangen kun je deze hier inschrijven.
In dit korte instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je de inschrijving kunt voltooien.

Instructiefilmpje inschrijven VOG Personenregister

Wat is het personenregister

 

Leges gastouderopvang

Er zijn gemeenten die kosten in rekening brengen voor het opnemen van jouw opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang. Wij hebben van een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten een overzicht gemaakt van de Leges voor gastouderopvang. Gemeenten kunnen deze leges wijzigen. Wij houden deze lijst zo actueel mogelijk, maar adviseren je deze lijst alleen als richtlijn aan te houden. Voor de meest actuele leges in je gemeente kun je de website van je gemeente raadplegen.

Wil je als gastouder beginnen? Schrijf je dan in  als gastouder bij gastouderbureau Amira Children te Utrecht.