Met het groeiende personeelstekort in de kinderopvang kon het nieuws niet uitblijven: de wachtlijsten in de kinderopvang stijgen explosief. De nieuwe bkr voor baby’s doet daar nog een schepje bovenop. De gemiddelde wachttijd is nu een jaar, in de Randstad soms wel drie jaar.

Voor wie werkzaam is in de kinderopvang of de ontwikkelingen binnen de branche op de voet volgt komt dit nieuws niet als een verrassing: de wachtlijsten in de kinderopvang groeien explosief en de vijver voor nieuw personeel lijkt te zijn opgedroogd.

Personeel werven

Een oplossing lijkt nog niet te zijn gevonden. Toch wordt er hard gezocht naar en geëxperimenteerd met manieren om personeel te werven. Daisy Kuipers van Het Aktie Atelier vertelde in dit artikel dat het werven in de kinderopvang beter kan aansluiten op de behoeften en de belevingswereld van de pm’er.

Vacatures

‘Vacatures moeten persoonlijker, het solliciteren moet laagdrempeliger en zeker het eerste contact mag informeler.’ Het ‘strenge’ ondervragen van een kandidaat is niet meer van deze tijd, vindt Kuipers. ‘Zie het eerste gesprek vooral als kennismaking in plaats van een sollicitatie. Kijk of er een klik is en geef de ander vooral de gelegenheid om zelf te kijken: past deze organisatie bij mij? Dan kun je in een eventueel vervolg wel meer de diepte opzoeken.’

Van Ark

Staatssecretaris Tamara van Ark stelde ruim een jaar geleden voor dat het personeelstekort in de dagopvang opgevangen kan worden door medewerkers van de buitenschoolse opvang. Van Ark zei dat vanwege de versoepeling van de beroepskracht-kindratio in de bso, waardoor er meer pm’ers vrij zouden komen voor de dagopvang.

FNV

Ilse van der Weiden, FNV-bestuurder Kinderopvang, reageerde daarop: ‘Er is al een personeelstekort in de kinderopvangbranche. Ook in de buitenschoolse opvang. Ik denk niet dat je daar, door de versoepelde bkr, personeel overhoudt. Zeker nu er geen vrijwilligers meer in de kinderopvang mogen werken, is er op de grote groepen extra personeel nodig en dus neemt het personeelstekort toe.’ Zij verwacht dat afspraken over inzetbaarheid en scholing de sector aantrekkelijker maakt. ‘Ik denk dat betere afspraken over maximale beschikbaarheid en scholingsmogelijkheden nieuw personeel trekt. En met scholing bedoel ik niet de verplichte bijscholing vanuit de Wet IKK, maar onderwerpen waarin pedagogisch medewerkers zich, naar eigen keuze, kunnen verdiepen.  Bijvoorbeeld voeding of kinderen met een rugzakje. Dat maakt zo’n cao ook weer aantrekkelijk.’

Prioriteit

Ramon Rikken, voorzitter van Arbeidsmarktplatform, zei in een eerder interview: ‘De krapte op de arbeidsmarkt heeft onze allerhoogste prioriteit. Hoe gaan we dat nu oplossen?’ Daarbij vindt hij het belangrijk niet alleen te denken ‘vanuit de randstad’. ‘De krapte is niet overal hetzelfde. We kijken ook naar het landelijke geheel. Allerlei bedrijven bedenken initiatieven om meer personeel te werven, zoals het bieden van woonruimte, het ontwikkelen van een eigen opleidingsprogramma, het aannemen van zij-instromers.’ Rikken benadrukt het belang van de eigen onderzoeken van het arbeidsmarktplatform. ‘Cijfers die de overheid over het personeelstekort geeft, zijn in onze ogen niet accuraat. Het UWV stelt: de kans op werk in de kinderopvang is gering. Zij kijken naar de kaartenbakken, waar nog namen van duizenden oud-medewerkers in zitten. Maar deze mensen blijven niet zonder reden weg uit de kinderopvang. Wij moeten het van nieuwe aanwas hebben.’

10.000 ontslagen

Rikken duidt op de financiële crisis tussen 2012 en 2014. Toen werden ruim 10.000 kinderopvangmedewerkers ontslagen. ‘Zodoende hebben een aantal jaren mensen niet voor de opleiding gekozen, omdat het een kansloos beroep was’, zegt BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma tegen de NOS. Over het tekort aan aanwas van afgestuurde pm’ers spraken wij eerder al met Jellesma: ‘Dat er zoveel mensen de sector de rug hebben toegekeerd en dat er niet voldoende nieuw opgeleide medewerkers zijn, is rechtstreeks het gevolg van overheidsbeleid. Als je als overheid zodanig op een sector bezuinigt als op de kinderopvang, zwaarder dan welke sector ook, heeft dat krimp tot gevolg en massaontslagen. De branche kan niet anticiperen op het feit dat er vijf jaar later weer voldoende geld naar de kinderopvang gaat. Straks hebben we de maatregelen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) op de rit, dan is het tijd voor consolidatie. Er is financiële stabiliteit nodig, nooit meer zulke heftige ingrepen als de bezuinigingen jaren terug. Een langdurig stabiele kinderopvang, daar moet in geïnvesteerd worden.’